FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישוריםאאוספק (Auspex) היא יכולת מיוחדת המאפשרת יכולת הבחנה על טבעית. המדובר ביכולת מיוחד שיחסית נפוצה בקרב הערפדים, בעיקר בשל התועלת הכללית שלה כמעט בכל היבט של קיום הערפדים.


יכולות סטנדריות:

נקודה 1 - חושים מוגברים (Heightened Senses)

נקודה 2 - זיהוי שקרים (An Ear for Lies)

נקודה 2 - זיהוי הילה (Aura Perception): תכונה שמאפשרת לזהות מצב נפשי, גזע, מצב מיסטי, מצב פזיולוגי

פירוט נוסף ראו: http://www.patman.org/wod/disciplines/auspex.asp