FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים


קוסם ממסדר הרמס. ידוע בשם ההרמטי "אוחיון". מגיע ממרחב יפתח. יועץ חיצוני לאגף איקס. מיודד עם תדהר.


(סוג של ג'ון קונסטנטין ישראלי)

http://ifanboy.com/wp-content/uploads/2011/12/JohnConstantine.jpg

אמונה: 4 (נצרות)

קוסמות: 6

ספר הקסמים של אביתר עריכה

הקסמים של אביתר או שפועלים או שלא, אין באמצע.

שדים ומלאכים: עריכה

 • יצירת מעגל שדים ומלאכים: קסם שמונע משדים ומלאכים (חלשים) להיכנס או לצאת ממעגל אותו מצייר הקוסם. (תוצאה: או שמונע או שלא)
 • קריאה לשד מאובייקט: קסם שמאפשר גילוי של שד (חלש) באובייקט. (תוצאה: או שמגלה או שלא)
 • שיחה עם שד באובייקט: קסם שמאלץ שד (חלש) שגילו אותו ונמצא בתוך אובייקט לדבר עם הקוסם. (תוצאה: או שמדבר או שלא)
 • גירוש שד: קסם שמאפשר גירוש של שד (חלש) מאובייקט אל העולם הרגיל. (תוצאה: או שהשד מגורש או שלא)
 • תקשור עם שד או מלאך שבמימד אחר: קסם שמאפשר ליצור קשר שיח עם שד או מלאך שבמימד אחר. (תוצאה: או שניתן ליצור קשר או שלא, במידה וניתן ליצור קשר זה לא יכול להיות קשר גרוע, זה תמיד קשר טוב ורק הקוסם יכול להפסיק את השיחה).
 • העצמת נשק כנגד שדים או מלאכים: קסם שמאפשר לנשק להפוך להיות קטלני יותר כלפי שדים או מלאכים. (תוצאה: היצור הופך להיות פגיע לנשק והנשק גורם לנזק מיוחד שלא ניתן לריפוי בקלות - בדומה לנזק מאש לערפד).
 • גילוי של שדים או מלאכים באיזור הקוסם: קסם שמאפשר לקוסם לראות הילה או קרניים שמופעים על מלאך או שד הנמצאים בקירבתו ובכך לזהות את השד או המלאך. (תוצאה: או שעובד או שלא)
 • הרחקת שדים: קסם שיוצר להבה, אשר בזמן שהיא דולקת היא מונעת משדים (חלשים) להתקרב. (תוצאה: או שעובד או שלא)

רוחות: עריכה

 • זימון רוח מגופה: קסם המאפשר זימון של רוח השייכת לגופה במידה והרוח נמצאת בקרבת מקום. (תוצאה: או שעובד או שלא)
 • שיחה עם רוח מגופה: קסם המאפשר שיחה עם רוח השייכת לגופה במידה והרוח נמצאת בקרבת מקום. (תוצאה: או שניתן ליצור שיחה או שלא, במידה וניתן ליצור שיחה רק הקוסם יכול להפסיק את השיחה).
 • יצירת מעגל רוחות: קסם שמונע מרוח להיכנס או לצאת ממעגל אותו מצייר הקוסם. (תוצאה: או שעובד או שלא)
 • חיפוש וגילוי רוחות: קסם שמאפשר לגלות רוח בסביבה קרובה. (תוצאה: או שעובד או שלא)

קסמים כלליים: עריכה

 • גילוי וזיהוי אנרגיות על טבעיות: זיהוי של עוצמת אנרגיית קסם וסוג האנרגיה. (תוצאה: זיהוי סוג אנרגיה ועוצמת אנרגיה לפי הסיווגים הבאים: חלש מאוד, חלש, בינוני, חזק, חזק מאוד).
 • יצירת רונות לחסימת ראייה מיוחדת: קסם המאפשר להפוך מקום סגור למקום שלא ניתן לצפות בו מבחוץ על ידי כוחות על טבעיים. (תוצאה: או שעובד או שלא)
 • יצירת רונות להתראה מפני גורמים על טבעיים: קסם המאפשר במקום סגור לצייר רונות אשר ברגע שמישהו על טבעי יכנס למקום, הרונות ידלקו באש. (תוצאה: או שעובד או שלא)