FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


Orna-cs

אורנה כהן-שטטמפלר. משטרת ישראל. מחלק בילוש.

תקציר תכונות (בני אדם):

  • 3 נקודות - הגנה מכוחות מנטליים;
  • 3 נקודות - זיהוי העל טיבעי;
  • 1 נקודה - הגנה מכוחות פיזיים;
  • 3 נקודות - השגת מטרה (זה כוח מנטלי שמאפשר זיהוי אפשרויות במציאות וחתירה לייצר בעולם את רצונך).

בת 32, רווקה.

קצינה במחלק הבילוש במשטרת ישראל.

מעטי מעטים יודעים שבעצם היא משויכת לאגף איקס בשרות הביטחון הכללי.


אורנה גדלה כבת יחידה ליהורם ודיטה כהן. מילדותה הצטיינה בלימודיה לשביעות רצון משפחתה. התנגותה, מצד שני, היוותה מאז ומתמיד מקור לאי נעימות מסויימת. ביחוד נטיתה לכנות בוטה. בגיל שמונה אובחנה ע"י הר דר טרמר כחולת אספרגר. היא המשיכה להפגש עימו בתדירויות משתנות עד גיל 14, בתחילה בלווית אימה, ומאוחר יותר סבתה.

ביום הולדתה השנים עשר נהרגו הוריה בתאונת דרכים. מכוניתם סטטה מן הכביש, עלתה על ראמפת בטון של אי תנועה, התהפכה ונחתה בנתיב הנגדי. האש מנעה זיהוי סטנדרטי של הגופות, אך אודות לטיפול השיניים הקפדני שעברו אצל הר דר' פייגה, הם זוהו בודאות.

אורנה עברה להתגורר בבית אומה (סבתא) הלגה, אם-אמה, שהייתה ייקית מהזן הישן והטוב. באופן מפתיע לבד מחריגות קיצונית ומטרידות, אורנה הייתה ילדה מופתית. החיים במחיצת סבתה הוכחו בייתרון פנטסטי עבור אורנה. אורדונג מוס זיין הייתה האימרה החביבה עליה (או לפחות אחת הבולטות בהן). החיים התנהלו בשיטתיות מופתית. לא היו חריגות מסדר היום, לא היו התפרצויות ספונטניות של רגשות, גם לא מסיבות הפתעה או טרדות נוסח נסיונות חיברות כושלים עם בנות גילה.

דפים בהם אורנה משתתפת