FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: איוב


אזור מפגשעריכה

העולם שלנו, ולמעשה רוב העולמות ביקום, יציבים ביותר ואינם משתנים למרות כל התיאוריות הפיזיקליות (כגון ביג בנג). נדיר מאד שפיסת טכנולוגיה חדשה תופיע, יצירת אומנות או מחשבה מחדשת מתוך העולם עצמו. ראה הקיים מול הנוצר בעולם. רוב היצירות יתווספו באינטרקציה שבין העולמות השונים. באם גורם נדחק כתוצאה מהתקרבות של עולם אחר לעולם, הוא יעבור לעולם לאחר שינוי (מינורי או גדול).

האזורים בהם הלחץ שוכן נקרא אזור מפגש, או בשמו, כפי שמופיע בהשפה הראשונה הוא גשנקטיש (טראומה בתרגום קצת קלוקל לעברית).