FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים


תקציר דמות
 • שם: איוב
 • יוצר: ???
 • תאריך הפיכה: הכ' התנ"כית
 • תאריך מוות: אין
 • דור: 5
 • שבט: טוראדור???
 • ילדים: הבן

איובעריכה

ערפד ששורשיו לוטים בעלטת הדורות. מקובל לראות אותו כשייך לשבט המלאקווין (אולם יש סיבות להאמין שאולי לא).

לאיוב יש בעיית פיצול אישיות, שנובעת ברובה, מבעיית פיצול אישיות. קיים חלק בבעיית פיצול האישיות שלו, שאינו נובע מבעיית פיצול אישיות, אלא מעודף אישיות של ערפד זקן ביותר שהחליט להתנחל בנשמתו.


ירמיהועריכה

אחד מפיצולי האישיות של איוב.

ירמיהו טוען שהוא היה קודם.

איוב יטען - ויש לו הוכחות בתנ"ך שהוא נושא בידו - שהוא היה קודם.

ירמיהו טוען, ללא שמץ של הוכחה, שהוא בכלל לא שייך, כי הוא ברוחה. והגוף הזה הוא הגוף שלו, כי איוב היה זה שבא והשתכן לו בתוכו הוא.

בהווהעריכה

למרות טענתו הקבועה של איוב לכך שהוא משבט הטרואדור (ובדיקת דם תעלה שאכן כך הדבר), מסיבות השמורות עם היונתן דרורים של העולם, הוא נציג שבט מאלקוויאן בפרימוג'ן של הנסיך, הוד ישבנו הנאצל, פאזיל.

--- ספויילרים מטה ---


סיסראעריכה

תקציר דמות
 • שם: סיסרא
 • יוצר: ???
 • תאריך הפיכה: הנ' התנ"כית
 • תאריך מוות: הנ' התנ"כית
 • דור: 4
 • שבט: ???
 • ילדים: נכד - ראם

מידע זה ידוע למתי מעט - אנא דברו עם השחקן טרם שימוש בידע זה

באיזו שהיא תקופה עלומה וקדומה, לפני נסיון הרצח של דנה שנעשה בצורת שיפוד למוח, הצליח סיסרא לחמוק ולהתיישב בתוך נשמתו של איוב. משם הוא עדיין צופה ובוחן. רבים מהאסמייט ביזבזו דורות שלמים בחיפוש אחריו, בשעה שהוא יושב ומתחבא לו בשקט.

ראוי לציין שסיסרא אינו איוב. ויש לו הוכחות לכך!

דור: ארבע.