FANDOM


דף זה מרכז את התוספות למשחק בחיתוך יומי (מעט כמו "שינויים אחרונים" רק תמציתי). אנא הוסיפו יצירת דפים משמעותיים גם כאן, על מנת שאחרים יוכלו להשאר מעודכנים.


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


4.1.13

  • הסמרטוטר - מאבני הפינה בתרבות חסרי הכל התל אביבים.

2.1.13

  • היס - אגף המיוחד של המכון הפתולוגי על שם י. היס לקידום רפואה פתולוגית אלטרנטיבית.

30.12.12

29.12.12

24.12.12

23.12.12

22.12.12

21.12.12

20.12.12

19.12.12

18.12.12

16.12.12

עדכונים מטאפזיים שבזכותם כדאי לקרוא את הערך שוב (כולל הציטוט המועתק לכאן):

חשוב לשים לב שמדובר על תנועה בתוך העולמות המוכרים. תנועה מהאפלולית אל האזורים החמים דורשת דחיקה. כאשר איש זאב מטייל בעולמות החיים, וזה נדיר לרוב הגורמים, הוא דוחק את עצמו מכדור הארץ אל הים הכלוא שנמצא בעולמות החיים.

  • הקיים מול הנוצר בעולם - ראו דוגמאות בסוף הדף.
  • אזור מפגש - אזור (בדרך כלל לא פיזי) בו גורם עובר מעולם לעולם.
  • גשנקטיש - הגורם שנוצר בעולמנו אחרי שהוא נדחק מעולם אחר. השם בהשפה הראשונה
  • פלופ - הקול שנשמע כשגורם עובר לכדור הארץ מעולם אחר (עולמות החיים בדרך כלל). עם הזמן הוא ניתן לאותו גורם שנדחק ועשה את הצליל.
  • הדחקות - הכוח והיכולת לעבור בין עולמות שונים.


15.12.12

ההוראות לשעת חירום, במשחק בעולמות מקבילים

14.12.12

ארוע החקירה של הגברת במקביל אך בזוית שונה - פתיחת חקירתה של העלמה בעלת הנעל הבודדת במקביל לחקירה הקיימת

וודקה - מהו משחק בסגנון וודקה

13.12.12

הבלש המפזמק - הדמות של פאזיל מחקה את איילת אלוני

12.12.12

בניית דמות - כיצד בונים דמות?

הקיים מול הנוצר בעולם - מעט מטפיזיקה של העולם.

מחר היום - אוסף קוסמים שהקימו חברת מפגש ומנסים להביא קצת טכנולוגיה לעולם.

אזור מפגש או גשנקטיש- אזור בו נפגשים עולמות שונים (עלמנו אנו וזה של הפיות לדוגמא)


11.12.12

23.4.2011 - על המלחמה בישראל שנה שעברה שנגמרה בחיסול הדרום בכמה רמת שונות. הארוע עירב ערפדים, אנשי הזאב, לגיון ועוד כמה גורמים באזור

האמת שמאחורי הגברת עם הנעל הבודדת - בסיפור הרצח של העלמה הצטרף יונתן עם ערפד - מזפניק - והוסבר קצת על ההבדל בין יונה לינוקא בתוך מוחו של תדהר

התווסף סיפור חדש, זכרון ילדות של שטטמפלר. סיפור בסגנון ליש ולאף אחד אין צל של מושג מה קורה שם בפנים. להכנס בזהירות רבה.