FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


לעמוד הקודם: הזנב בין הרגליים#אלכס וקליין עולים לעמדת הצלפים

יונתן: (בהתאם לכתבי שרול)

חדר מדרגות של בניין ישן בן חמש קומות,

בקומה האחרונה יש יציאה אל גג הבניין,

קליין ואלכס עולים במהרה, לפני היציאה אל הגג קליין לוחש לאלכס "תשאר כאן ותחבור אלי רק אם יש בעיות".

קליין יוצא אל הגג,

קליין רואה שלושה לגיונרים:

אחד בהזיות (זה יעקב, שקליין שרף לו את המח בלי לדעת),

השני באאוט (זה גולדמן, שמנסה ליצור איזה קשר עם מישהו, אולי ניתן להרגיש שם משהו),

והשלישי בהיסטריה מחלטת ומחזיק נשק בלתי מזוהה (זה דודו).

את אלישבע קליין לא רואה,

לפתע אחד הליגיונרים (דודו) צועק בצד השני של הגג, כמעט צווח: "גולדמן! קרא לתגבורת, הם עולים עלינו!". גולדמן עוצם עיניים ומתרכז. אולי מתפלל. נראה שהוא לא במשחק. ויעקב, עדיין אם האצבע למעלה, ממלמל משפט אחד שחוזר על עצמו שוב ושוב, חוזר ומתגבר: "הנה הנה הם באים, השדים האדומים!"

יונתן:

קליין מביט בהם ומשתומם, "מה לעזז..." הוא מתחיל לומר ומרים מיד את ידיו "אני לא כאן כדי לעשות בעיות, רק כדי לקחת את החברה שלי ולעוף מכאן" הוא אומר ומשתדל לא לעשות תנועה פתאומית.


ראו המשך ב:

אל נקודת המבט של אלישבע: עמדת הצלפים#קליין מגיע לגגעריכה