FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


תקציר דמות
  • שם: אנוך או חנוך
  • יוצר: קין
  • תאריך הפיכה: 10,000 לפני הספירה
  • תאריך מוות: 2,400 לפני הספירה
  • דור: 2
  • שבט: אין
  • ילדים: אריקל, מאלקב, סאלוט

אנוך (Enoch) (חנוך) עריכה

אנוך, הנקרא גם אנוך החכם (Enoch the Wise), היה מלך העיר הראשונה לפני יותר מ -10,000 שנים. כאשר קין חזר לעולמם של בני תמותה, אנוך ואנשיו סגדו לקין ואנוך העביר לקין את מלכותו על העיר הראשונה. לאחר מכן, קין הפך את אנוך לילדו הראשון וזאת כנגד רצונו של המלאך אוריאל, קיין הפך את אנוך לילדו הראשון ושינה את שם העיר הראשונה לשם העיר של אנוך. חוכמתו של אנוך שירתה היטב קין.

אנוך ניחן ביכולת מיוחדות המשותפות גם לילדיו וצאצאיהם והיא אאוספקס (Auspex), יכולת זו משותפת לשבט טוריאדור (Toreador), שבט מאלקוויאן (Malkavian) ושבט סאלוברי (Salubri).

האגדה מספרת שאנוך נרצח על ידי האנטדלוויאנס בערך בשנת 2400 לפני הספירה.

ילדיו של אנוך - הדור השלישי עריכה

לאנוך היו שלשה צאצאים ידועים (ככתוב בספר נוד) והם:

אריקל (Arikel) המכונה אישתאר (Ishtar) - יוצרת השבט טוריאדור (Toreador)

מאלקב (Malkav) - יוצר השבט מאלקוויאן (Malkavian)

סאלוט (Saulot) - יוצר השבט סאלוברי (Salubri)