FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים


מקושרים לכאן

האסמייט (Assamites) עריכה

שבט האסמייט הינו אחד משבטי הערפדים העתיקים. בסיסו הראשי של השבט נמצא במבצר הנסתר אלמוט (Alamut) שבמזרח התיכון (טורקיה). השבט נתפס באופן מסורתי בעיני הערפדים המערביים כרוצחים מסוכנים ומחפשי דלאברייה (diablerists - לפי תרגום איוב).

ואולם בפועל המדובר בשבט המבקש להרחיק עצמם מג'יהאד (Jyhad). לאורך כל ההיסטוריה, הם נותרו כשבט עצמאיים ובלתי תלויים.

השבט מחולק לשלשה קסטות:

  • קסטת הלוחמים
  • קסטת החוקרים (scholars)
  • קסטת הווזירים (Vizier)


בשל החולשה הבסיסית הטבועה בהם, בני השבט אסמייט הופכים להיות כהים יותר ויותר עם הגיל.

החולשה של הקסטה הלוחמת: לוחם הקסטה סובל מהתמכרות לדם ערפדים והילה שלו מוכתמת על ידי דלאברייה (diablerie) וזאת גם אם הוא מעולם לא ביצע כל דלאברייה.

החולשה של הקסטה החוקרים: ההילה שלהם מוכתמת תמיד על ידי קסם דם וכמעט כל אחד שיבחן את הילה יזהה בקלות ומייד שהערפד ביצע לאחרונה קסם מבוסס דם.

חולשת קסטת וזיר: וזיר הקסטה סובל מתסמונת Obsessive Compulsive derangement חמורה ביחס ליכולות יצירתית או אינטלקטואלית.

התכונות המיוחדות של בני השבט:

הקסטה הלוחמת:

קסטת הווזירים:

קסטת החוקרים:


הקרע (the Schism) עריכה

האסמייט לאחרונה (בשנת 2000) התפלגו. הקרע נוצר בשל דרישת זקן השבט אור-שולגי (Ur-Shulgi) כי האסמייט האחרים יוותרו על הפולחן לאלים האחרים ויסגדו אך ורק את חקים (Haqim) - האב המיתולוגי של השבט.

רבים מבני האסמייט התנגדו לדירשה זו והפילוג הביא למותם של רבים מבני השבט ולכך שרבים אחרים בחרו לעזוב את אלאמוט.

אור-שולגי היה אכזרי במיוחד כלפי אסמייט מוסלמים והרג מספר זקנים שסרבו לוותר על אמונתם, כולל את ראש הכת הלוחמת.

בעקבות אירוע זה חלק מהאסמייט בחרו להצטרף לקמרילה, רוב אלה שהצטרפו לקמרילה היו מבני קסטת הוזירים וקסטת החוקרים.

חברים מבין קסטת הלוחמים שהצטרפו לקמרילה נתפסים בדרך כלל כגורמים מופרעים ( loose cannons) שזקוקים לפיקוח הדוק.

מספר קטן של אסמייטס, רובם מקסטת הלוחמים, בחרו להצטרף לסאבאט, לשבט אסמייטס-אנטיטרביו שהיה חלק מארגון הסאבאט במשך 500 השנים האחרונות.

אסמייט אחדים החליטו להיות עצמאים לחלוטין ולהימנע מכל שבט או ארגון.

ורבים נשארו עם שבט הראשי תחת הנהגתו של אור-שולגי.

---

האסמייט בארץ ישראלעריכה

הארץ, שסועת קרבות בין ערפדים לבין אנשי זאב ובינם לבין עצמם, קיבלה וחיבקה את האסמייט כבר מאז שנות התשעים. לקראת סוף המאה ה 20 היו סדרה של ארועים, מלחמות קטנות ומלחמות. במשך כחמש שנים התחלפו נסיכים רבים ואיתם גם הרבה סטיגמות מהעבר.

בקהילת גוש דן אין שום בעיה לאסמייט להגיע, להציג עצמו ולהסתובב גם אם אינו מהקמרילה (כל עוד הוא אינו משתייך לסאבאט).

בממלכת יהודה הנושא סבוך יותר. אסמייט ששייך לקמרילה יתקבלו רישמית, עדיין השנאה שברקע חזקה שם, וחייו של אותו אסמייט יהיו לא נעימים.