FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


משרה בארגון הקמרילה.

הארקון (Archon) הוא עוזר של הג'אסטיקר או של חברי המעגל הפנימי של הקמרילה.

ארכונים נבחרים על ידי הג'אסטיקר בתחילת כהונתו של הג'אסטיקר ובדרך כלל הם מסיימים את תפקידם ברגע שהג'אסטיקר מסיים את תפקידו.

יש סוגים שוניםפ של ארקון, עבור מגוון רחב של שירותים החל מכישורי לחימה, טקטיקות, חקירה, או יכולות ריגול. הם בדרך כלל די מיומנים ונאמנים באופן מוחלט לג'אסטיקר שמינה אותם.

הקשר שלהם לג'אסטיקר הוא כמעט תמיד בדרך של דם (Blood Bond)