FANDOM


האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים


בניית דמות עריכה

כלליעריכה

עליך לבחור את הזרם בו הדמות תופיע. כרגע מדובר בזרמי החשכה או האפוקליפטי.

באם זו דמות בזרם החשכה - בנה אותה לפי חוקי וויטוולף. הוסף את הדמות בתוך חלקי השחקן

שים לב: אל תגזים ברמות הכח של הדמות. רוב הסיפורים פתוחים לדמויות ברמות כוח 
 המתאימות לדמויות מתחילות בספרות וויטוולף. דמויות חזקות לא יוכלו להשתתף
 בסיפורים מסוימים למנוע הטיית הסיפור.
אני ממליץ על בניית שתי דמויות. אחת ברמת הכוח הרגילה לעולם ולספרות 
 והיא תשתתף ברוב הסיפורים שתבחר בהם. ועוד דמות ממוצ'קנת לעילא ולעילא שאותה
 תכניס בסיפורי המתאימים לנסיכים/ראשי קארין ורסטלינים.

בניית דמויות תוך כדאי משחקעריכה

בעולם אידאלי כולם יבנו דמויות מפותחות לפני שהם משחקים. זה לא קורה לעיתים קרובות.

באם אתה מתחיל לשחק, ולא תגלה מספיק מידע על הדמות, אל תופתע שאני אוסיף דברים לדמות (שגם ישארו איתה) כאשר אצטרך לקבל החלטה.

ואם עשית משהו, אז צריך למצוא את התרגום בכוחות ולרשום אותו.

החלטת שאתה ערפד - והתחבאת מעיניו של בן תמותה לוקלי - מסקנה יש לך אופוסקוט. רשום את זה בדף הדמות שכולנו נדע ונזכור לעתיד.


לאחר שתבנה את הדמות, אנא ענה על שני השאלונים הקצרים להלן:

שאלון העבר:עריכה

1. פרטים טכניים על הדמות: שם, גיל, מקום מגורים, מקצוע, סוג (אנושי ושות).

2. הרקע של הדמות.

3. הכוחות של הדמות.

שאלון ההווה:עריכה

1. ארוע מסוכן בו הדמות השתתפה בהווה.

2. את מי אתה מכיר.

3. מי הכרת היטב ומת. ספר את הארוע.

4. אתה לומד על הכוחות שלך כל יום. ספר סיפור שקרה אצלך בבית שערב את אחד הכוחות החלשים שלך והפתיע אותך.

5. אם היית שמפו, איזה שמפו היית?