FANDOM


גילוי וזיהוי אנרגיות על טבעיות: זיהוי של עוצמת אנרגיית קסם וסוג האנרגיה. (תוצאה: זיהוי סוג אנרגיה ועוצמת אנרגיה לפי הסיווגים הבאים: חלש מאוד, חלש, בינוני, חזק, חזק מאוד).

תיאור: "הוא עומד מעל הגופה, ובזהירות נותן לשלושה נוצות לפול מידו על הגוויה. נוצה אחת של עורב, של יונה ושל תוכי. התוצאות מטרידות."