FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים


דלאברייה (diablerists - לפי תרגום איוב), הוא מצב בו ערפד שוטה את התמצית של ערפד אחר, דבר שתמיד גורם למותו הסופי של הערפד האחר ובנוסף גורם לכך שהערפד שמבצע את הדיאבלרי מקבל חלק מהכוחות של הערפד המומת.

בתרבות הערפדית המדובר בפשע חמור וערפד שביצע דיאבלרי ללא היתר מיוחד דינו מוות!

לאחר ביצוע דיאבלרי ההילה של הערפד מוכתמת לתקופה של מספר חודשים (בדרך כלל המדובר בתקופה הולכת וגדלה כתלות במספר הדיאבלרים אותם ביצע הערפד), כך שניתן לזהות ערפד אשר ביצע דיאבלרי.

יובהר, הגנה עצמית אינה צידוק לביצוע דיאבלרי.