FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


Oz

טיפוס יומיומי - דני עוז במכולת

אהרון מלא עזוז מהקארן העמוק ביותר בישראל, הקארן של ים המלח.

מראהעריכה

דני עוז, גבר שמן וגדול בשנות החמישים, לבוש לרוב בצבעי אדמה - לדוגמא חולצת כותנה חומה וגינס ירוק. לפני הרדמותו של קאריבדיס היה אפשר למצוא אותו רובץ במיים הכבדים של ים המלח שעות רבות.

דני נוהג בגיפ מודרני בצבע כחול כהה מטאלי הנראה מלא מכות ושריטות.


רקעעריכה

למרות שנים רבות של מלחמות, הקרבות ללא מספר, מאמצים פוליטיים ואחרים, קאריבדיס-הרוח של ים המלח נרדם ולא התעורר בפסח האחרון (23.4.2011). הדבר שבר את רוחם של רוב יושבי הקארן והם עזבו למקומות אחרים.

רק שלושה נשארו מאחור בתוך הקארן החרבה. דני, הצעיר בחבורה, מוצא את עצמו מייצג את הקארן בארץ ישראל.