FANDOM


תפריט האתר: מונטאז', חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: איוב


האמת שבשקרעריכה

זה דיון פתוח. אשמח לתגובות.

איוב

הסיפור צופה על המלה כאילו היה זרע שמתפוצץ לעץ. והוא צופה על זה מבפנים.

הנחת מוצא: הסיפור כבר קיים ואנו מגלים אותו - מכאן מגיעים הטכניקות של לישוש. והלישוש קיים ברמה של המנחה. כעולם. המנחה אמור לעיתים לגלות אותו, אם זה יצליח.

אז סיפור כאן הוא קצת כמו היום. מביג באנג פיצון של מלה הוא מתפוצץ ליקום שלכאורה היה מחייב ממנו.

בעולמנו אנו חווים ומספרים לעצמנו בראש מה שקורה. בסיפור יש את הדברים שמתגלים והם כתובים. ההבדל יתגלה כאשר יהיה סיפור ערפדים, אשר יגיע שחקן וישנה את ערך ערפדים מעט, כך שיתאים לקיים, אבל יכיל גם מידע נוסף. המידע היה שם תמיד למי שקרא נכון את הסיפור, פשוט לא ידענו אותו.

קצת כמו בחקירה בפיזיקה.

אז זה אומר שאתה יכול לחקור את הסיפור על פי העקרונות המדעיים?

ומה זה אומר לגבי החלוקה של וויקי/לקסיקוגרפיה/נרטיב?

חקירה נרטיבית נראית הברורה ביותר. לאן הסיפור הולך או מה יסודותיו. חקירה וויקית תעסוק בברזלים של הסיפור וממה הוא בנוי. כמה דפים היו שהובילו לנוכחי וכדומה. חקירה לקסיקוגרפית תעסוק בסוגי המילים והמשפטים. אולי היא יותר תתחבר לאדם הבודד בסיפור או לפסקה המתוארת בנרטיב.

הבעיה כמובן היא העובדה שהעולם גדל בקשר ישיר לחקירה שלו. ואז אותו סיפור יגדל. שום סיפור אחר לא יגדל או יכיל ערך. ואז העולם יהיה מודע לריקנותו שלו. חוויה די טראומטית לעולם יצירה צעיר.

אפשר להסוות את זה על ידי נתינת מידע שמתאים היה לעולם במקומות אחרים. אבל מה לגבי אדם שחוקר את סיפורו שלו (כיוון סביר) זה יגדל מעצם החקירה עצמה. זה מוטיב הזרע שגדל לעץ.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית