FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים


תקציר דמות

הבןעריכה

יוצר ואמן, בדם (ודם) וכאב משבט הטוראדור.