FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: איוב


על מנת לעבור מעולם לעולם, יש להדחק אליו ולהתווסף אליו. עולמות מטבעם יציבים (ראה: הקיים מול הנוצר בעולם) ולא קל להכנס אליהם.

רוחות (מתים) מנסות להדחק מתוך החשכה אל האפלולית ואז לאזורים החמים. הדבר קשה ביותר ודורש ריכוז עצום שבודדות מצליחות לשמור.

אנשי זאב בודדים לעיתים מטיילים בעולמות החיים. כל מעבר שהם עושים לוקח מהם משהו ונותן משהו חדש. כאשר הם חוזרים, לא תמיד הם חוזרים כפי שהם היו.