FANDOM


עצי לימונים מעוותים, שמסתירים מתחת לריח הנעים, ריח רקב וסיפורים עתיקים.


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


מבט חטוף על החצר יגלה עצי לימונים מעוותים, שמסתירים מתחת לריח הנעים, ריח רקב וסיפורים עתיקים. הקרקע עצמה מלאה בעשבים שוטים ושאריות ברזל שונות מהמפעל הסמוך.

ריח הרקב מתעבה מהתוספת של שלושה פחי זבל תעשייתיים הנשענים על הגדר הצפונית (מהצד של המפעל, כמובן), קרובים במידה לא נעימה לדלת הכניסה לבית ומפיצים ניחוחות כימיים.

גדר האבן שמקיפה את החצר רובה ישנה, חוץ ממקטע אחד שבנו מחדש, עשוי "אבנים ירושלמיות", הוא המקטע בגדר בין הבית למפעל.

המפעל עצמו, שמפיץ ריחות כה רבים, הוא מחסן שסגרו מכל הצדדים עם חתיכות עץ וברזנט.