FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


המקושרים לכאן


המסורות של הערפדים הפכו במהלך השנים לחוקי יסוד של חברת הקינדרדס (ערפדים), לפי האגדה המדובר בחוקים שניתנו על ידי קין עצמו.

להלן הפירוט הבסיסי שלהם הוא:

  • המסקרייד (Masquerade): הסתר את קיומם של ערפדים.
  • תחום (Domain): שטח הציד של הערפד הוא מבצרו והטריטוריה שלו.
  • צאצאים (Progeny): יצירה של ערפד חדש תעשה רק באישור של הערפדים הזקנים (elders), בדרך כלל הכוונה לאישור הנסיך.
  • אחריות (Accounting): עד שהערפד הצעיר יוצר לחופשי, מעשיו הנם באחריות הישירה של האדון שלו (sire).
  • אירוח (Hospitality): כבד את הטריטוריות של ערפדים אחרים והצג עצמך בפני השליט של כל טריטוריה בה אתה מבקר.
  • השמדה (Destruction): הזכות להרוג קינדרד (ערפד) שמורה לזקני הקהילה. רק זקן הקהילה (elder) יכול לקרוא לצייד דם (Blood Hunt), בדרך כלל סמכות זו שמורה אך ורק לנסיך.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית