FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


מקושרים לכאן


המעגל הפנימי הוא המועצה העליונה של הקמרילה.

כמעט דבר אינו ידוע על המעגל הפנימי, שמקפיד לשמור בסודיות על זהות חבריו.

הפנים הציבוריות של המעגל הפנימי הם הג'אסטיקרים (Justicars) ועוזרים הארקון (Archon).

חברי המעגל הפנימי בוחרים את הג'אסטיקרים והם אלו אשר קובעים את חוקי הקמרילה.

יש הסבורים כי המעגל הפנימי מורכב ממועצה של הנסיכים החזקים ביותר בקמרילה.

המעגל הפנימי מתכנס בכל 13 שנים בונציה, ובפגישות אלו הם בוחרים את הג'אסטיקרים ומחליטים ביחס לדרכי הפעולות העיקריות של הארגון.

חבר המעגל הפנימי יכול לכנס את המעגל לכינוס מיוחד.

הפגישה הבאה של המעגל הפנימי צפוייה בשנת 2012.