FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים


תקציר דמות
  • שם: הנכד
  • יוצר: הבן
  • תאריך הפיכה: 1999
  • תאריך מוות: אין
  • דור: 10
  • שבט: טוראדור
  • ילדים: אין

הנכדעריכה

יוצר ואמן, שנוצר ואומן על ידי הבן