FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: איוב


הקיים מול הנוצר בעולםעריכה

העולם שלנו יציב ביותר ואינו משתנה למרות כל התיאוריות הפיזיקליות (כגון ביג בנג). נדיר מאד שפיסת טכנולוגיה חדשה תופיע, יצירת אומנות או מחשבה מחדשת.

רוב הדברים שאנו רואים כאילו הם חדשים ומחדשים, הם למעשה לחץ מעולם אחר על העולם שלנו שמשתחרר בתהליך של הוספה למציאות. כך כאשר מוזיקאי כותב יצירה חדשה, לרוב היא תבטא לחצים מתוך עולמות הפיות שיצאו דרכו, טכנולוגיה חדשה יכולה להווצר בעקבות התעקשות של טכנומאג בתוך המעבדה שלו בטכנו-הייבן (אחד מהעולמות המרכזיים של הקוסמים).

האזורים בהם הלחץ שוכן נקרא אזור מפגש.

דבר שנוצר בצורה זו נקרא תוצר מפגש או קישור כיוון שהוא מקשר בין שני עולמות לרגע.

גשנקטיש (כפי שמופיע בהשפה הראשונה) לרוב מסמן את התוצר של היצירה, בתרגום לעיברית המלה מציינת טראומה של המציאות, או מכה של המציאות.

שימוש באזורי מפגשעריכה

אזורי מפגש מטבעם לא נשלטים. הם נוצרים ונעלמים.

ישנם גורמים ספציפיים שחקרו מעט יותר סביב נושא זה, בזרם החשכה מדובר בעיקר בקוסמים ופיות. ישנן חברות מפגש (ראה מחר היום)) אשר מנסות להציע להביא טכנולוגיות מתוך העולמות של טכנו-הייבן לכאן.

הערה ודוגמאות מסבירותעריכה

העולם משתנה ללא הרף, זה ברור מאליו. אנשים נולדים ומתים, בני אדם כותבים מאמרים לוהטים בעיתונות ועוד. הרוב הגדול של הדברים הוא שינויים טיבעיים לעולם - הטרקטור התקלקל ומתקנים אותו. כמעט כל דבר בעולם הוא חלק מהעולם ומשתנה איתו בצורה טיבעית לשלב הבא.

נדיר שמגיע משהו מחדש - רעיון שמשנה את המצב הקיים. לדוגמא: הטרקטור מתקלקל מעבר לנסבל, והופכים אותו למשחק לילדים. יתכן שלפתע כותב המאמרים יוציא מאמר יוצא דופן בכתיבתו או בנושא הכתיבה. או בעיריה, ארכיטקט העיר לפתע מוצא פתרון מבריק לפקקים שבעיר.

כל אלו טיבעיים בעולם לגרעין ולדרך חייו האפשרית:

 • גרעין אמור לגדול לשתיל וממנו לעץ שיפול ויירקב.
 • גרעין יכול לגדול, וכשתיל, עיזה רעבה יכול לעבור ולאכול אותו.
 • גרעין יכול לגדול לעץ אותו יחטבו חוטבים.
 • גרעין יכול להתגלות כעקר ולא לגדול.
 • גרעין יכול להלקח על ידי ילד ולשמש ככסף עובר לסוחר בכתה א'.

שינויים שנדחקו על הגרעין מעולמות אחרים כוללים:

 • מדען משנה את הדי אנ איי שלו (כנראה לחץ מהעולמות הטכנולוגיים).
 • ילד משתמש בגרעין כדאי לזמן רוח עתיקה. הרוח שגדלה בתוך הגרעין נהפכת לעץ מבעית שרודף אחרי ילדים.

שינויים שחלים כאשר אתה נדחק לעולם אחר:

 • רוח מתחממת ככל שהיא נדחקת קרוב יותר לעולמות החמים. היא מתמלאת בחיים, חום ואהבה. הקושי האמיתי שלה הוא לעזוב את העולמות החיים, היכן שהיא מאבדת את החום והרגשות אותם היא צברה.
 • איש זאב מטייל לעולם המיים. הוא משתנה להיות שם איש כריש. כאשר הוא חוזר הוא מוצא שהוא מתבודד יותר ממה שהיה, וכבר לא יכול לחיות תחת ההגבלות של אנשי הזאב.
 • קוסם נע לטכנו-הייבן. הוא מתמלא בכל הפוטנציאל העצום שקיים שם. כשהוא חוזר, הוא חסר כל זאת.
 • רוח ווירם נדחקת אל תוך כדור הארץ, משתלטת על מעלית, ונותנת לאנשים ליפול למותם!