FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: איוב


בחזרה לדף הראשי

שורש: שקף.

שימוש: שיקוף מוזר הקוף הזה, שיקוף מוזר.

היכולת: לשקף כאן מה שרואים משם.

מקור הכח: הוויקי עצמו (כמאפשר לדבר מוחלט להיות שייך למספר דפים שונים).