FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: איוב


בחזרה לדף הראשי

שורש: מראה.

שימוש: אני הולך להתמרא. תזהרו.

היכולת: דברים שעוברים או חודרים דרך/ל מראה.

מקור הכח: הוויקי עצמו (?)(כמאפשר לדבר מוחלט להיות שייך למספר דפים שונים).