FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים


המקשרים לכאן

שבט הונטרו (Ventrue) מאז ומעולם היווה את אחד משבטי הערפדים העתיקים ביותר והגאים ביותר. חברי השבט נותנים דגש רב על מנת לשמור על מוניטין השבט וכבוד השבט והם מאופיינים בדרך כלל בתכונות של התנהגות מעודנת מנהיגות ותחושת אצילות. תכונות אלו חלחלו עמוק בדם שלהם והם תמיד תחת המחשבה שהם יודעים מה הכי טוב לכולם.

הם לא רק רואים עצמם כשבט העתיק ביותר, בנוסף הם רואים עצמם כאוכפים של מסורת התרבות הערפדית, את מנהגיה והחוקיים של החברה ערפדית.

באופן לא מפתיע, רבים מבני השבט הגיעו משורות האצולה ובעלי זכויות היתר, חלקם נבחר מבין האבירות ומצביאים אשר חיו על פי חוקי האבירות והחובה.

במהלך השנים הם אמצו את התפקידי המנהיגות בין הערפדים וכיום הם חלק גדול מהנהגת ארגון הקמרילה וממובילי השמירה על חוקי המסקרייד (Masquerade).

החולשת הבסיסית הטבועה בהם, היא היכולת להיות ניזונים רק מסוג דם אחד. ההגבלה לגבי סוג דם אחד יבוא לידי ביטוי בכך שהם יכולים להיות נזונים, למשל רק גברים צעירים, רק חיות, רק נשים צעירות. הם אינם יכולים להיות ניזונים מסוג אחר של דם, אפילו במצב של רעב קיצוני.

סוג הדם ממנו הם יכולים להיות ניזונים קשור באופן הדוק עם סוג הדם הראשון ממנו הם שתו בפעם הראשונה שלאחר הפיכתם לערפד.


התכונות המיוחדות המאפיינות את בני השבט הן: