FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים


להלן מידע על מה שקורה בתוך עולם המשחק בזמן המשחק עצמו. כאן ירוכזו: אנשים חשובים, קהילות מתפתחות, ארועים וכדומה. (רקע לעולם, כוחותיו או הממטפיזיקה שלו ימצא ב עולם).

זרמיםעריכה

זרם החשכהעריכה


זרם אפוקליפטיעריכה

משקיף על המראותעריכה

להמראות

כיצד להשתמש בחלק זה?עריכה

כאן יש לרשום חפצים חשובים, אנפיסיז ובכלל כל קישור חשוב לסיפור שלא מצא את עצמו ב"חלקי הסיפור" או ב"חלקי השחקן".