FANDOM


YairGoldberg

יאיר גולדברג. טנק עם נשמה.

יאיר גולדברג (48), סוכן שטח של אגף-X (פרופיל טנק).

יאיר ניהל קריירה צבאית לא ארוכה אך מרשימה למדי. הוא התנדב לצנחנים עם גיוסו ושובץ לגדוד אפעה (890). הוא עבר קורסי מ"כים חי"ר וקצינים חי"ר וקיבל צוות שזכה לכינוי "צוות גולד" על שום ביצועיהם המזהירים באימונים.

יאיר עלה על ראדר האגף בסוף שנות השמונים, במבצע "מיידון" "חריש עמוק ג'" שבאו אחרי תקופת רגיעה ארוכה יחסית אחרי שלום ה גליל. בשני המבצעים היה "מזל גדול" ללוחמים, שעל אף שנתקלו בכוחות עונינים פעם אחר פעם, הצליחו לשרוד בדרך הס ממש.

אחרי סדרת מבדקים ובחינות שהוסוו כמהלכי אימונים רגילים יאיר זוהה כ-"גורם בעל מימוש אנושי גבוהה בעל יכולות הגנה על עצמו ועל סביבתו המידית".

יאיר גוייס לאגף במרץ 1990 ועבר הכשרה בת שנתיים עד לכניסה לפעילות מבצעית שוטפת. אל אף שנותיו הרבות יאיר מעדיף להשאר איש שטח, ונרתע מעבודות משרדיות.

תכונות:עריכה

  • הגנה כנגד שינויים:3
  • הגנה על הסביבה:4
  • מוכוון מטרה: 1