FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים


תקציר דמות
  • שם: יונתן דרורי
  • יוצר: לא ידוע
  • תאריך הפיכה: לא ידוע. השערה: במאה ה-20
  • תאריך מוות: אין
  • דור: לא ידוע.
  • שבט: טרמר
  • ילדים: פרוג'ני אחת. הושמדה על ידו.