FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: איוב


לללש, מהשורש ליש. היכולת להרחיב נושא בתוך הסיפור מבלי לשנות אף מילה בסיפור.

דוגמא לשיחה: תמשיך להציק לי בברלין, אני מללש לך את תל אביב מתחת לידיים.

ליש, או ל.י.ש. - ללא ידע שחקן.

המונח לים מתאים ל- ללא ידע מנחה.

מקור הכח: לקסיקוגרפי

דיון על מה זה לשחק בצורת ליש: נסיון להדגים את היכולת בוויקי קיימת במשחק של "המקרה של הנעל הבודדה". שם הסיפור המרכזי הוא זה של הרצח של הגברת. במקביל נשחק אחד על אחד מעברה של הגברת. לאורך כל הדרך סיפור הגברת בהיותו משלים את זה של הרצח יכול רק להרחיב דברים ביחס לדמות ברצח ולהסתדר תחת מה שנאמר שם. כך ארועים מילדותה כנראה לא יהוו בעיה. אולם אם הסיפור של הדמות יתקרב לשבוע הקריטי, יש להניח שיותר ויותר מגבלות סיפוריות יפלו על הדמות שאותה מפתחים תחת הגדרת ליש.

הנושא פתוח לדיון - אשמח לדעות ורעיונות

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית