FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


זוהי חברת מפגש, ראה הקיים מול הנוצר בעולם.

קבוצת קוסמים צעירים ממספר בתים חברו ביחד להקים חברה שתנסה להתמודד בבעיות המפגש של עולמות שונים. ההתעסקות המרכזית של החברה היא בקשר בין המציאות לבין טכנו-הייבן ונסיון לגשר וליצור את הטכנולוגיות בעולמנו אנו.