FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


המקשרים לכאן

הסאבאט (Sabbat) עריכה

כללי עריכה

ארגון הדוחה את חוקי המסקרייד, מתיחס לבני האדם כשקיות דם ומתנגד להנהגה הישנה של הערפדים. בניגוד לקמרילה, הסאבאט מאמין בקיומם של האנטדלוויאנס (ערפדים מדור 3) וקין.

הארגון ידוע גם בשם החרב של קין (Sword of Caine), שם המתקשר לאמונה של הארגון לפיה חברי הסאבאט יהיו הצבא של קין על מנת להרוס האנטדלוויאנס לכשהג'הנה (Gehenna) תגיע.

הארגון הוא ארגון קטן מארגון הקמרילה וסביר כי המדובר בארגון חלש מהקמרילה. הארגון הוא בעל השפעה קטנה ביחס לקמרילה בקרב בני האדם.


היסטוריה עריכה

הסאבאט נוסד בשנת 1493, בעיקר בתגובה להסכם הקוצים (Convention of Thorns) - הסכם לסיום מרד האנרכיסטים הראשון בין האנרכיסטים לבין הקמרילה.

המשמעות של ההסכם בעיני הסאבאט היתה ברורה הכנעה של האנרכיסטים ויש שטענו אף השפלתם.

בעקבות הסכם זה שבטי הלסומברה (Lasombra) והזימיטס (Tzimisce) שהיו חלק מהאנרכיסטים, התקוממו כנגד הסכם הקוצים, התפצלו מהאנרכיסטים והקימו את ארגון הסאבאט שהמשיך במלחמתו עם הקמרילה עד היום.


הארגוןעריכה

הסאבאט רואה עצמו כצבא של קין, וכתוצאה מכך הוא מאורגן בצורה צבאית ומסודרת בניגוד לקמרילה, אשר המבנה שלה פחות ברור ומסודר.

הארגון מורכב בעיקר מבני שבט הלסומברה (Lasombra) והזימיטס (Tzimisce) וכן משבטי אנטיטריביו (antitribu) של השבטים האחרים.

המושג אנטיטריביו (antitribu) מתיחס לערפדים שפרשו מהשבטים שלהם והצטרפו לסאבאט והם:

הארגון מחולק לחבורות (pack) כאשר בכל חבורה יש כ 3-10 ערפדים הקשורים הדדית באמצעות טכסי דם (blood-sharing rites).

בראש החבורה עומד דוקטוס (ductus), שהוא מפקד הלחימה (warleader) של החבורה, וכומר (Priest) שמזכיר לחבורה את האחריות שלה לקין (סוג של קומיסר של המפלגה ומפקד צבאי).

בנוסף, חברי להקה מחויבים הדדית בוינקולום (vinculum) - סוג קשר דם (Blood Bond) tar נוצר על ידי טכסי הדם.

החבורה גרות בדרך כלל יחדיו ורמת האינדוידואליזם שלהם, הצורך בפרטיות והצורך שלהם בחברת בני אדם היא נמוכה.

מעל החבורה (pack) יש את ההיררכיה הבאה:


בנוסף למבנה הזה, יש בסאבאט שני ארגונים מקבילים: