FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


ערפדים הם אחד משלושת הגזעים העל-טבעיים העיקריים בעולם. עולם הערפדים מחולק לשני חלקים עיקריים ערפדי המערב המכונים בדרך כלל קינדרד (Kindred) או קיינטיים (Cainites) ואת ערפדי המזרח המכונים בדרך כלל קואיי-ג'ין (Kuei-jin).

האגדה המסופרת בהספר של נוד (Book of Nod) מספרת שהערפד הראשון היה קין (מהסיפור התנכי).