FANDOM


פנטקס הוא מגה-קואופוריישן רב לאומי, אחד מתאגידי הענק הגדולים בעולם, ואחד מנציגי Wyrm המובהקים ביותר. האג'נדה העיקרית של הארגון היא השחיתות הרוחנית, מוסרית וסביבתית של כדור הארץ.

פנטקס הוא הכלי העיקרי של ה Wyrm על פני כדור הארץ ואחד מאויבים התוקפניים ביותר של אנשי הזאב.

במקור הארגון התחיל כחברת נפט וכרייה ואולם כיום המדובר בקונגלומרט ענק המחזיק בשורה של חברות בנות המכסות כל ענף במשק. גורמים מעטים ביותר מודעים לטבעו האמיתי של הארגון, ועוד לפחות מזה יש לך מושג איך להילחם בו.

לארגון יש משאבים כמעט בלתי מוגבלים, והוא כולל בקרבו אנשי מפתח בממשלות בעולם, קוסמים, אנשי זאב משבט רקדני הספירלה השחורים, ואם השמועות נכונות, אפילו כמה ערפדים בתפקידי ניהול העליונים.

בעוד שהארגון הוא דוגמת הרוע וההרס עלי אדמות, רוב מפעילותיו שנועדו לקדם את מטרות הWyrm, מבוצעות במסגרת פעולת לגיטימיות וחוקיות, ללא סיוע אל טבעי, דרך שיטות העבודה הרגילות בהן נוקטים תאגידים גדולים. פעולות שכאלה לרוב מבוצעות על ידי בני אדם רגילים "שרק עושים את העבודה שלהם" ו"רק ממלאים פקודות".