FANDOM


פרזנס היא יכולת מיוחדת המשמת לצורך הגברת משיכה טבעית ומניפולציה רגשית. יכולת זו נפוצה למדי בקרב ערפדים, במיוחד בתוך הקמרילה.

למרות שניתן באמצעות כוח הרצון להתנגד ליכולת זו, רוב הגורמים שעליהם מופעלת היכולת כלל אינם מבינים כאשר היא נמצאת בשימוש כלפיהם ועל כן הם לא ינסו להתנגד לה.

פירוט כוחות:

נקודה 1 - יראת כבוד (Awe): המילים שלך נראות מעניינות והגיוניות למי ששומע אותך.

נקודה 2 - מבט אימה (Dread Gaze): יכולת להפחיד גורם באמצעות מבט.