FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


המקושרים לכאן

תפקיד בהיררכיה של ארגון הקמרילה.

הקמרילה חילקה את האיזורים שבשליטתה לאיזורים הנשלטים על ידי נסיך ומועצת פרימוג'ן.

מועצת הפרימוג'ן מורכבת מנציגי ששת השבטים של הקמרילה והיא נועדה לסייע ביד הנסיך, לנהל קהילת הערפדים שבאיזור וכן לפקח על כך שחוקי הקמרילה מתקיימים.

הפרימוג'ן, לפחות בתאוריה, אמורים לשמש כנציגי השבטים בפני הנסיך.

תיאורטית, הפרימוג'ן הוא הערפד העתיק ביותר בעיר של השבט שלו, ומשמש כנציג וקול לשבט בניהול ענייני עיר. כיום המשרה ניתנת בדרך כלל בהחלטה דמוקרטית בתוך השבט.

כוחו של הפרימוג'ן משתנה עם העצמה של הערפדים המרכיבים אותו: בכמה ערים הם משמשים כחותמת גומי לנסיך, ואילו בערים אחרות הם מנהלים את כל העניינים ואת הנסיך עצמו.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית