FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


מקושרים לכאן

הקמרילה (Camarilla) עריכה

הקמרילה הוא ארגון הערפדים הגדול ביותר, ארגון לכאורה מייצג ומגן על כל הערפדים וזאת על ידי אכיפה אגרסיבית וקפדנית של חוקי המסקרייד (Masquerade).

בראש הארגון עומד הפרלמנט הנשלט על ידי המעגל הפנימי, מקום מושבם הוא בונציה.


השבטים בארגון עריכה

הארגון מורכב כיום משישה שבטים (לא מזמן היו 7), אם כי באופן רשמי הוא רואה בכל קינדרד (ערפד) כמוזמן לשעריו ומחייב כל קינדרד לציית לחוקי המסקרייד. כנגד הקמרילה עומדי שני ארגוני ערפדים קטנים יותר והם הסאבאט (sabbat) והאנרכיסטים (anarch). הקמרילה ניהל מאז ומעולם מלחמה גלויה למול הסאבאט, והיחס לערפדים משבט הסאבאט, הוא הרוג ברגע שאתה רואה (kill on sight).

שבטי הקמרילה הם:

הערה: בעבר גם שבט הגנגרל (Gangrel) היה חלק מהקמרילה ואולם בעקבות הפלישה של הסאבאט בחוף המזרחי (בארה"ב), הקמרילה סבלה מכה נוספת עם עזיבתו של שבט הגנגרל. הסיבות לעזיבתם אינן ידועות; טוענים כי הג'אסטיקר אקסוויאר הלך בפני המעגל הפנימי, ואמר משפט אחד ועזב. השמועה התפשטה בשבט, ובתוך חודש רוב השבט נטש את הקמרילה והפך לעצמאי.

יובהר, כי בקמרילה יש ערפדים משבטים נוספים ואף לאחרונה הצטרפו ערפדים רבים משבט האסמייט (עקב פיצול שהיה בשבט זה) ואולם בשלב זה טרם ניתן לערפדים אלו זכויות הנהגה שוות לזכויות של ששת השבטים.


מטרות הארגון עריכה

הארגון מקפיד למנוע תמותה ההמונית בקרב בני התמותה מחשש לגילוי קיומם של ערפדים, הקמרילה שואפת לשמור על הסטטוס קווה של חברת הערפדים עם בני האדם ושאר היצורים העל טבעיים.

חלק גדול מהמבנה והמסורת של הארגון משקף את התנהלות הערפדים באירופה בימי הביניים.


ההיסטוריה של הקמרילה עריכה

הייסוד של הקמרילה נבעה מאיומים הולכים וגדלים ברחבי אירופה של האינקוויזיציה, של האנרכיסטים (Anarch) ושל שבט האסמייט, ביחס לקינטיים (הכינוי לערפדים באותה תקופה).

אף שהיו ניסיונות ליצירת בריתות בעבר, ישיבה של זיקני הערפדים על מנת לשקול את רעיון להקמת ארגון על של ערפדים לא התקיימה עד לשנת 1394.

רק לאחר המתקפה של האנרכיסטים על הונטרו, הובן הצורך הממשי בהתאגדות ושבעה שבטים התאגדו לכוח משימה משותף כנגד האנרכיסטים.

הקמת הקמרילה הוכרזה ב 1435 ושבעת השבטים המייסדים התאגדו לקואליציה שמטרתה המוצהרת היתה הגנה על הערפדים מסכנות האנרכיסטים ומסכנות שבט האסמייט.

לאחר ייסוד הקמרילה התנהלה מלחמה במשך מספר העשורים והקמרילה והג'אסטיקרים שבראשה נלחמו ואיחדו את הקמרילה.

בשנת 1486 כונס כנס הקונקלייב (conclave) העולמי הראשון, שבמהלכו ניתנה סמכות רחבה לג'אסטיקרים להעניש ערפדים שהפרו את חוקי המסקרייד.

המנהגים של הערפדים באותה תקופה התקבלו כחוקי המסקרייד ושבעת נציגי: מלקויאן, גנגרל, ברוחה, נוספרטו, טוריאדור, טרמר, והונטרו הצטרפו רשמית לארגון.

בשנת 1493, נחתם הסכם הקוצים (Convention of Thorns) אשר סימן את הסוף למלחמה הראשונה למול האנרכיסטים ואת הלידה של הקמרילה כפי שהיא מוכרת כיום. המשמעות של ההסכם היתה ברורה הכנעה של האנרכיסטים ויש שטענו אף השפלתם.

בעקבות הסכם זה שבטי הלסומברה (Lasombra) והזימיטס (Tzimisce) שהיו חלק מהאנרכיסטים, התקוממו כנגד הסכם הקוצים, התפצלו מהאנרכיסטים והקימו את ארגון הסאבאט שהמשיך במלחמתו עם הקמרילה עד היום.


ההמשך יבוא...