FANDOM


Death star pyramid

http://brokenartsclubinc.blogspot.co.il/2012/07/death-star-pyramid.html

הקארדיופלאזמוסטרון סימן V, הקרוי גם "פרימוס" בפי העם, הוא נשק אנטי־ערפדי שפותח בידי הלגיון. והשמועות מספרות שהמאגי של האסמייט שיתפו איתם פעולה.

עקרון הפעולה שלו פשוט ומנצל את כח הדם הערפדי כנגד בעליו. הוא משתמש בדם האנושי של מי שנושא אותו ובלייזר אינפרה־אדום כדי "להוביל" את הדם למקומו הטבעי – הלב של ערפד המטרה. בקרבי הפרימוס יש מחולל קטן שמעלה את הפוטנציאל השלילי של הנשק, בזמן שהפוטנציאל החיובי של לב הערפד עולה בהתאמה לפי עקרון האנטיפאתיה.

ברגע שנוצר בין השניים שובל פלאזמה, שתי המערכות נכנסות להיזון חוזר שמתבטא באלומה של אור וחום שעוברת ביניהם. באופן טבעי, התהליך ממשיך עד שהערפד נכנס לטורפור והלב שלו משתבלל או עד שהמחולל שופך קנה. השלב הזה מלווה ברעש האופייני שנתן לנשק את כינויו.

מאחר שהנשא האנושי של הנשק (הקרוי "יתד") מאבד אחוזים ניכרים מדמו, ולעתים קרובות מדי משפיותו, ומאחר שהוא משמש מטרה למתנות הערפדים, הקארדיופלאזמוסטרון מתחבר ברצועה צולבת ישירות לחוט השדרה של הנשא, בין חוליות C6 ל־C7 – מוכן לשלוח נתוני חושים ולקבל הוראות ממפעיל מרוחק דרך ממשק עצבי.

החסרון העיקרי של הנשק הוא הצורך בקו ראיה ישיר. אם הקרן מאבדת את המבניות שלה היא עלולה לגרום להיתוך במחולל. בנוסף, ערפדים בעלי חוסן גבוה עלולים לשחוק את המחולל לפני שהם נכנסים לטורפור. הצבת מספר יתדות מסביב למטרה היא הפתרון הקלאסי לשתי הבעיות.