FANDOM


האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים


תקציר תכונות (בן אדם):

  • כוחות אדם - כנראה מעטים וחלשים
  • כוחות רוחות - אני לא יודע מספיק. כרגע נראה שיש לו משהו כמו: יכולת העלמות מעולם החיים (זה יושב אצלי ככח הבא: תנועה בעולמות המוות, בעוצמה 2), תקשורת עם רוחות (3), ועוד קצת שנגלה כשהוא יפסיק להתעלם מאיתנו.

ראמנוס

אני לא יכול לכתוב מה קורה אחרי שמתים, כי זה הסוד הכי גדול שם למעלה, אבל אני יכול כן לספר לכם שבגיל 36 היתה לי תאונה ויותר מ-24 שעות הייתי מוגדר כמת, אבל אני פה שוב, והשעון שלי חזר לתקתק אבל זה לא כמו קודם, יש לי דופק פעם כן פעם לא, אני חי ומת בעת ובעונה אחת, אני קר וחם, אני רואה את עולם החיים ועולם המתים במקביל, זה לא שחזרתי בגלל שאני צדיק מושלם, או מלאך או עשיתי משהוא טוב או שהגיע לי הזדמנות שניה, נהפוך הוא , אני הייתי הכי ממוצע ורגיל שאפשר, ובעצם זה הסיבה שבגללה אני פה, אני באמת לא יכול לפרט יותר מידי, אבל אם הייתי הודי אז נאמר שלא ידעו אם בגלגול הבא אני פרה או חמור, אם הייתי מוסלמי אז הייתי זכאי רק ל-36 בתולות, או בפשטות נוצרית הייתי בדיוק 50% גן עדן 50% גהנום, זה לא משנה באיזה שיטה אתם מאמינים, אני בדיוק באמצע.