FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


23.4.2011עריכה

הרקעעריכה

הקהילה של גוש דן הייתה בחיכוך מתמיד עם אוסף אנשי הזאב שהגנו באותה תקופה על קאריבדיס-הרוח של ים המלח באשר לצורת וקצב ניצול הרוח. לאחר מאורעות עופרת יצוקה ב- 27.12.2008 הוסכם על ניצול שלא עולה על קצב החידוש העצמי של הרוח.

הארועעריכה

לא ברור מי גרם לאותה מסיבת דמים בים המלח, אשר הדרדרה לשתיית ספיריט ומשם למלחמה שהתפשטה בארץ. אבל לאחר חורבנו של הקארין של ים המלח, המלחמה הסתיימה סופית כי לא נשאר במי להלחם. הערפדים ניצחו נצחון כה מוחלט שלא נשאר שום להקה בעלת כוח בדרום. בתקופה זו יודעים רק על שלושה שהצליחו להשאר חיים מאותו ארוע. דני עוז, אחד מאותם שלושה גם היה זה נציג הדרום בהסכם.

השלכותעריכה

חלל עצום נוצר במבנה ההררכי/אורגני של אנשי הזאב. להקות הצפון עדיין שומרות על קיומן, אבל הדרום נהיה אזור ללא שליטה, ורוחות החלו למלא את החלל שנוצר. כבר שנים שהדרום מדרדר, אולם כעת ללא גורם מאזן מקומי, הוא התחיל להתמלא ברוחות (ספיריט) שלא נראו כבר מאות שנים על פני האדמה. מגוון הרוחות שהגיע ריתק גורמים שונים עד שנמצא שבינהן גם מגיעות רוחות שפוגעות במרקם הלי-ליין (על לי-ליין או קווי אנרגיה אפשר קצת לקרוא כאן: http://en.wikipedia.org/wiki/Ley_line).

התוצאות האפשריות של מצב זה אם ימשיך, והנזק הגלובלי האפשרי אם הדבר יזהם את הבקע הסורי-אפריקני הובילה למפולת לחצים עולמית על נסיך קהילת גוש דן, להקות הצפון, הלגיון ויצרה מצב חדש ומיוחד.

פרטים על ההסכם עצמו: הסכם ים המלח

פרטים על השבר הסורי אפריקאי - החשיבות של השבר הסורי אפריקאי.