FANDOM


האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים


Rhamnous

אני לא יכול לכתוב מה קורה אחרי שמתים, כי זה הסוד הכי גדול שם למעלה, אבל אני יכול כן לספר לכם שבגיל 36 היתה לי תאונה ויותר מ-24 שעות הייתי מוגדר כמת, אבל אני פה שוב, והשעון שלי חזר לתקתק אבל זה לא כמו קודם, יש לי דופק פעם כן פעם לא, אני חי ומת בעת ובעונה אחת, אני קר וחם, אני רואה את עולם החיים ועולם המתים במקביל, זה לא שחזרתי בגלל שאני צדיק מושלם, או מלאך או עשיתי משהוא טוב או שהגיע לי הזדמנות שניה, נהפוך הוא , אני הייתי הכי ממוצע ורגיל שאפשר, ובעצם זה הסיבה שבגללה אני פה, אני באמת לא יכול לפרט יותר מידי, אבל אם הייתי הודי אז נאמר שלא ידעו אם בגלגול הבא אני פרה או חמור, אם הייתי מוסלמי אז הייתי זכאי רק ל-36 בתולות, או בפשטות נוצרית הייתי בדיוק 50% גן עדן 50% גהנום, זה לא משנה באיזה שיטה אתם מאמינים, אני בדיוק באמצע.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית